psicologia clinica florianopolis

Texto: diversos


para reflexão

The child who was shot dead by soldiers at Nyanga


Die kind wat dood geskiet is deur soldate by Nyanga
Die kind is nie dood nie
die kind lig sy vuiste teen sy moeder
wat Afrika skreeu skreeu die geur
van vryheid en heide
in die lokasies van die omsingelde hart

Die kind lig sy vuiste teen sy vader
in die optog van die generasies
wat Afrika skreeu skreeu die geur
van geregtigheid en bloed
in die strate van sy gewapende trots

Die kind is nie dood nie
nòg by Langa nòg by Nyanga
nòg by Orlando nòg by Sharpeville
nòg by die polisiestasie in Philippi
waar hy lê met 'n koeël deur sy kop

Die kind is die skaduwee van die soldate
op wag met gewere sarasene en knuppels
die kind is teenwoordig by alle vergaderings en wetgewings
die kind loer deur die vensters van huise en in die harte van moeders
die kind wat net wou speel in die son by Nyanga is orals
die kind wat 'n man geword het trek deur die ganse Afrika
die kind wat 'n reus geword het reis deur die hele wêreld

Sonder 'n pas

The child who was shot dead by soldiers in Nyanga
The child is not dead
the child raises his fists against his mother
who screams Africa screams the smell
of freedom and heather
in the locations of the heart under siege

The child raises his fists against his father
in the march of the generations
who scream Africa scream the smell
of justice and blood
in the streets of his armed pride

The child is not dead
neither at Langa nor at Nyanga
nor at Orlando nor at Sharpeville
nor at the police station in Philippi
where he lies with a bullet in his head

The child is the shadow of the soldiers
on guard with guns saracens and batons
the child is present at all meetings and legislations
the child peeps through the windows of houses and into the hearts of mothers
the child who just wanted to play in the sun at Nyanga is everywhere
the child who became a man treks through all of Africa
the child who became a giant travels through the whole world

Without a pass

Referência bibliográfica


JONKER, Ingrid.  The Child who was Shot Dead by Soldiers at Nyanga  in: The Heinemann Book of African Women's Poetry. London:Heinemann, 1995.psicologia psicologa e psicoterapia
Psicologia

título:
The child who was shot dead by soldiers at Nyanga
autor:
url:
modif.:
19 January 2017
resumo:
Poema denunciando a morte de crianças por soldados em Nyanga.psicologia psicologa e psicoterapia
Psicologia

título:
The child who was shot dead by soldiers at Nyanga
autor:
url:
modif.:
19 January 2017
resumo:
Poema denunciando a morte de crianças por soldados em Nyanga.
ajuda   |   busca no site   |   contato   |   termos de uso   |   imprensa   |   usuários   |   home
Florianópolis - Santa Catarina - Consultório (48)  3025 5699